Vaccinationsmotstånd

Med jämna mellanrum har diskussioner förts rörande riskerna med vaccination och i olika undersökningar som gjorts har det visat sig att 5-10 procent av den svenska befolkningen anser att riskerna med vaccination är större än nyttan.

Vaccinationsmotståndare har fört fram argument som att vaccination leder till autism eller att man inte kan lita på läkemedelsbolagen eftersom de får ökade intäkter när så många som möjligt vaccinerar sig men det skulle väl i så fall gälla för all typ av medicin. Ryktet att vaccination leder till autism går också tillbaka till en studie som visat sig vara helt falsk.

I Europa är det fler unga än äldre som är skeptiska till vaccin och fransmännen är de som har lägst förtroende för influensavaccinet. Inställningen är oroväckande och riskerar att leda till allvarliga konsekvenser och dödsfall längre fram. Sedan 2010 har nämligen vaccinationen mot i stort sett utrotade sjukdomar som mässling, påssjuka och röda hund minskat i tolv europeiska länder vilket resulterade i ett stort utbrott av mässlingen år 2017 med rekordmånga dödsfall.