Fästingvaccin

Fästingvaccin är ett populärt namn på vaccinet mot TBE, en form av hjärninflammation som sprids genom fästingar. Det finns idag inget botemedel mot sjukdomen och ungefär en tredjedel av alla vuxna som insjuknar i TBE får bestående men efter att sjukdomen har spridit sig till hjärna och hjärnhinnor.

Grundvaccinering mot TBE innebär tre till fyra doser inom ett år, följt av en dos vart tredje till femte år. Gravida kvinnor rekommenderas som regel ej TBE-vaccination. 

TBE-vaccinet skyddar inte mot borrelia, en annan fästingöverförd sjukdom orsakad av en bakterie. Borrelia kan därför till skillnad från TBE behandlas med antibiotika.

Hur spritt TBE-viruset är bland fästingar varierar inte bara över landet utan det finns stora geografiska variationer även på lokal nivå.

Du kan bli smittad av TBE redan i april och så sent som i oktober, men de flesta blir smittade under sommaren Vaccination mot TBE bör helst ske i god tid innan fästingsäsongen för att du ska få ett fullgott skydd.

Vaccination rekommenderas till samtliga som:

  • bor i ett riskområde för TBE
  • har ett sommarboende i eller nära ett riskområde
  • vistas mycket ute i naturen i ett riskområde
  • ska åka på semester någon annanstans i Sverige där TBE är vanligt

Risken för TBE-smitta är även stor i andra delar av världen, till exempel Åland, vissa områden i centrala och östra Europa samt Ryssland.