Coronavaccin

Coronavirus är samlingsnamnet på en större grupp virus som orsakar sjukdomar hos bland annat människor men även många andra djur. Människor får ofta förkylningssymtom såsom halsont och hosta men ibland drabbas man också av mer allvarliga komplikationer såsom lunginflammation. I allra värsta fall är sjukdomen dödlig. Det finns idag inga godkända vaccin eller antivirala mediciner mot coronavirus.

I slutet av av 2019 utbröt en epidemi i kinesiska Wuhan orsakad av det för människan nya coronaviruset SARS-CoV-2. Den påföljande sjukdomen benämns covid-19. Några månader senare hade epidemin utvecklats till en allvarlig pandemi med mer än 100 000 dödsfall i hela världen och ett överbelastat sjukvårdssystem i flera länder.

Till skillnad från den vanliga säsongsinfluensan – som också den orsakar många dödsfall varje år – så handlar detta om ett virus som tidigare endast spridits bland andra djur och människor har därför ingen immunitet mot viruset vilket gör att väldigt många blir sjuka samtidigt. Aktuell information och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten hittar du här.

Många forskare runt om i världen arbetar nu intensivt för att ta fram såväl läkemedel som vaccin mot det nya coronaviruset men eftersom man hittills aldrig tagit fram ett vaccin mot coronavirus så går det inte att få fram ett vaccin riktigt lika snabbt som man gjorde vid exempelvis utbrottet av svininfluensa 2009.

De extrema åtgärder som vidtagits av regeringar över hela världen under februari till april 2020 har också lett till allvarliga ekonomiska konsekvenser med konkurser och hög arbetslöshet som följd. Många ekonomer anser detta vara den största ekonomiska krisen sedan andra världskriget, allt på grund av ett litet virus.